NABÍDKOVÝ  CENÍK    (ceny jsou uvedeny bez platné základní sazby DPH dle zákona)    
    Ceny jsou orientační.    
        
DOPRAVA :        
        
Sazba za km                                                                                          1 km      od    9,00 Kč
        
Nakládka, vykládka                                                                                15 min    a'    75,00 Kč
        
Čekání                                                                                                   1 hod.     a'    220,00 Kč
        
Rozvoz v regionu města Louny (radius 15 km) - PAUŠÁL                                       a'    500,00 Kč
        
Rozvoz mimo území města Louny                                                          1 km       a'    11,00 Kč
        
        
        
STĚHOVÁNÍ  SPOJENÉ  S  DOPRAVOU:        
        
AUTO + 1 pracovník                                                                               1 hod.    a'    450,00 Kč
        
AUTO + 2 pracovníci                                                                              1 hod.    a'    650,00 Kč
        
AUTO + 3 pracovníci                                                                              1 hod.    a'    800,00 Kč
        
        
        
STĚHOVÁNÍ :        
        
Přenáška + 1 pracovník (přenáška po budově bez použití dopravy)        1 hod.     a'    250,00 Kč
        
Stěhování těžkých kusů dle váhy:        
- váha 100 - 199 kg                                                                                             a'    1 200,00 Kč
- váha 200 - 299 kg                                                                                             a'    1 600,00 Kč
- váha 300 - 399 kg                                                                                             a'    2 800,00 Kč
- váha 400 - 499 kg                                                                                             a'    3 800,00 Kč
        
Přenáška každých 25 metrů se počítá jako jedno patro                                         a'    230,00 Kč
        
        
OSTATNÍ  SLUŽBY :        
        
Balení přepravovaného materiálu, zboží                                                            cena dohodou